***.لاله های سرخ انقلاب.***
***اللهم احفظ قائدنا امام خامنه ای ( مد ظله )***
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
شهادت از دیدگاه شهید مطهری

شهادت تزریق خون است به پیكر اجتماع، این شهدا هستند كه به پیكر اجتماع و در رگ‌های اجتماع، خاصه اجتماعاتی كه دچار كم خونی هستند، خون جدید وارد می‌كنند.
شهادت تنها برای این نیست كه دشمن مغلوب شود، در شهادت حماسه آفرینی هم هست.
بدیهی است كه شهادت از آن جهت كه كشته شدن است، تقدس ندارد. بسیاری از كشته شدن ها، نفله شدن است.
بدن و جامه شهید از ناحیه روح و اندیشه و حق پرستی و پاك‌باختگیش كسب شرافت كرده است.
مرگی شهادت است كه انسان با توجه به خطرات احتمالی یا ظنی یا یقینی فقط به خاطر هدفی مقدس و انسانی و به تعبیر قرآن فی سبیل‌الله از آن استقبال كند.شهادت قداست خود را از این‌جا كسب می كند كه فدا كردن آگاهانه تمام هستی خود است در راه هدف مقدس.
شهادت دو ركن دارد: یكی این كه در راه خدا و فی‌سبیل‌الله باشد دیگر این كه آگاهانه صورت گرفته باشد. هدف مقدس باشد و انسان بخواهد جان خود را فدای هدف نماید.
هر فردی لیاقت ندارد كه باب الجهاد بر رویش گشوده شود، هر فردی شایستگی مجاهد بودن ندارد. خداوند این در را به روی دوستان خاص خویش گشوده است.


 
اسلام از جهاد و لااقل آرزوی جهاد جداشدنی نیست. صداقت اسلام انسان با این معیار شناخته می شود.
اولیاءالله مرگ به صورت شهادت را بلا شرط از خدا طلب می‌كنند.
شهادت از نظر اسلام از جنبه فردی یعنی برای شخص شهید یك موفقیت است بلكه بزرگترین موفقیت است، آرزو است بلكه بزرگترین آرزو است.
راز بقاء امام حسین(ع) این است كه نهضتش از طرفی منطقی است، بعد عقلی دارد و از ناحیه منطق حمایت می شود و از طرف دیگر در عمق احساسات و عواطف راه یافته است.
مَثَل شهید مَثَل شمع است كه خدمتش از نوع سوخته شدن و فانی شدن و پرتو افكندن است تا دیگران در این پرتو كه به بهای نیستی او تمام شده بنشینند و آسایش بیابند و كار خویش را انجام دهند.

آری شهدا شمع محفل بشریتند، سوختند و محفل بشریت را روشن كردند.
شهید از راه خون خودش، خودش را در اجتماع جاوید می كند، یعنی خون جاویدی در اجتماع بوجود می‌آورد.
رابطه میان شهید با جامعه‌اش دو رابطه است یكی رابطه اش با مردمی كه اگر زنده و باقی بود از وجودش بهره مند می‌شدند و فعلاً از فیض وجودش محروم مانده‌اند و دیگر رابطه اش با كسانی كه زمینه فساد و تباهی را فراهم كرده‌اند و شهید به مبارزه با آنها برخاسته و به دست آن ها شهید شده است.
منطق شهید: منطقی است آمیخته با منطق عشق از یك طرف و منطق اصلاح و مصلح از طرف دیگر.
منطق شهید، منطق دمیدن روح به اندام مرده ارزش های انسانی است. منطق حماسه آفرینی است. منطق دورنگری بلكه بسیار دورنگری است.
منطق شهید، منطق سوختن و روشن كردن است منطق حل شدن و جذب شدن در جامعه برای احیای جامعه است.
منطق شهید از یك طرف منطق عشق الهی است و از طرف دیگر منطق اصلاح اجتماعی، دو شخصیت مصلح و عارف را اگر تركیب كنند و از آنها یك انسان به‌وجود بیاورند شهید بوجود می‌آید.
هیچ وقت خون شهید هدر نمی‌رود، خون شهید به زمین نمی‌ریزدخون شهید هر قطره‌اش تبدیل به صدها قطره و هزارها قطره بلكه به دریائی از خون می‌گردد و در پیكر اجتماع وارد می‌شود.
در ملت‌هائی كه روح حماسه مخصوصاً حماسه الهی می‌میرد، بزرگترین خاصیت شهید این است كه آن حماسه مرده را از نو زنده می‌كند.
اسلام همیشه نیازمند به شهید است چون همیشه نیازمند به حماسه آفرینی است، حماسه های نو به نو و آفرینش‌های نو به نو.
شهید به خون خود و در حقیقت به تمام وجود و هستی خود ارزش و ابدیت و جاودانگی می بخشد. خون شهید برای همیشه در رگ های اجتماع می‌جهد.
هیچ قطره‌ای در مقیاس حقیقت و در نزد خدا از قطره خونی كه در راه خدا ریخته شود، بهتر نیست.
اسلام، با این‌كه با گریه بر میت عادی چندان روی خوشی نشان نداده است، مایل است كه مردم بر شهید بگریند زیرا شهید حماسه آفریده است و گریه بر شهید شركت در حماسه او و هماهنگی با روح او و موافقت با نشاط او و حركت در موج او است.
در اسلام یك روز است كه روز شهید است و آن روز «عاشورا «است.نوع مطلب : لاله های سرخ انقلاب، شهیدان محمود نژاد، شهید حسین محمودنژاد، شهید حسن محمودنژاد، لاله های سرخ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 10 بهمن 1393 03:10 ب.ظ
_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶22222¶¶¶¶¶¶¶
_____________¶¶¶22222222¶¶¶¶2222222222222¶¶
____________¶¶222222¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶22222¶¶
____________¶222222¶¶22¶¶222¶¶22¶¶¶2¶¶22222¶
___________¶¶22222¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶2¶¶¶¶¶2¶¶222¶¶
___________¶¶22222¶2222¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶2¶¶2¶¶222¶¶
___________¶¶22222¶222222222222222¶¶2¶222¶¶
___________¶222222¶22222222222222¶¶2¶¶22¶¶¶¶¶
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶2¶¶22222222222¶¶¶¶2¶22¶¶¶2¶¶¶¶
_______¶¶2222¶¶¶¶¶¶¶¶2222222¶¶¶¶22¶¶¶2¶¶222222¶¶
________¶¶222222222¶¶¶¶¶22¶¶¶¶22222¶¶¶222222222¶
_________¶¶22222222222¶¶¶¶¶22222222¶¶22222222¶¶¶
_______¶¶¶¶¶2222222222222¶¶¶¶¶2222¶¶22222222¶¶
______¶¶222¶¶¶22222222222222¶¶¶¶2¶¶2222222¶¶¶
_____¶¶222222¶¶¶222222222222222¶¶¶¶22222¶¶¶
______¶¶¶¶22222¶¶¶2222222222222222¶¶22¶¶¶
________¶¶¶¶¶¶222¶¶¶¶2222222222222¶¶¶¶¶
____________¶¶¶¶222¶¶¶¶¶¶222222¶¶¶¶¶¶
______________¶¶¶¶2222¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_________________¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶
__________________________¶§¶¶
_________________________¶¶§¶
_________________________¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_________________________¶§¶¶___¶¶¶¶¶77¶¶¶777¶¶¶
________________________¶¶§¶____¶7777¶¶¶¶777¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶777¶¶¶¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶77¶¶¶¶______¶§¶¶¶¶¶¶¶¶777¶¶¶¶¶
____¶¶¶777¶¶¶¶¶77¶_____¶¶§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______¶¶¶¶¶777¶¶¶¶¶¶___¶¶§¶
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§¶¶
_____________¶¶_____¶¶¶¶§¶
______________________¶§¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____________________¶¶§¶____¶¶¶¶¶777¶¶¶¶¶¶¶¶
_____________________¶¶¶¶___¶¶777¶¶¶¶¶777¶¶¶¶
_____________________¶§¶___¶¶¶¶¶¶7777¶¶¶¶¶
____________________¶¶§¶¶¶¶¶¶¶¶77¶¶¶¶¶¶¶
____________________¶§¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶
___________________¶¶§¶
___________________¶¶¶¶
_______________ ___¶§¶¶


سلام اقا مهدی.خوبید؟؟
شما نباید یکی به دوستاتون سر بزنی و یه آپ کنی ؟؟ وبت که حسابی خاک گرفته[تشویش]
به من سر بزن و نظراتت خوشحالم کن .ممنون
شنبه 13 مهر 1392 04:51 ب.ظ
جمعه 12 مهر 1392 05:28 ب.ظ
سلام دوست عزیز،وب خیلی زیبا و غم انگیزی دارید .موفق باشید
دوشنبه 31 تیر 1392 08:52 ب.ظ
بسم رب الشهدا
اما بعد جبهه ها ما از خوبا جدا شدیم
لباس خاکی فراموش شد و بی وفا شدیم

دست بیعت به شهیدا آروم آروم ندادیم
اون چیزی که اونا خواستن ماها هرگز نشدیم

ردپای شهدا تو زندگیا گم شده
شیوه ی عصر جحالت شیوه ی مردم شده

کوچه های شهر ما بی روضه و دعا نبود
جای هر خون شهید تو مجلسها گناه نبود

رهبر عزیز ما اون روزا دلگیر نبود
صورت شبیه ماهش اینقدر پیر نبود

این وصیت بت شکن خمین نبود
روی بوم خونه ها جز پرچم حسین نبود
(یعنی ماهواره ها روی بوم خونه ها جایی نداشت ,نباید این ابزار شیطانی بر خانه هایمان سایه افکند)

اینجا کم کم خاطراتو از تو ذهنا میبرن
دیگه حرفی از شهید تو مجلسها نمی زنند

برای بهترین دوستان خود دعای شهادت کنید.
اجرتان با شهیدتان و عزیزتان
از شما این دوست حقیر خواهش می کنم هر وقت به زیارت شهیدان بزرگوارتان مشرف شدید سلام مرا برسانیدو تنها چیزی که میتوانم بگویم
با قلب لرزان و چشم گریان می گویم:
از غم بودن پریشان می شوم
بس که دلتنگ شهیدان می شوم

مرا کشت خاموشی ناله ها
دریغ از فراموشی لاله ها
چهارشنبه 19 تیر 1392 08:18 ب.ظ
سلام خدا قوت واقعا وبلاگت عالی هستش.
دوشنبه 17 تیر 1392 07:14 ب.ظ
سلام
ماه رمضان نزدیک است .
بیاییم در سحرها و افطارهای این ماه مبارک برای کسی دعا کنیم که او هرشب به تنهایی برای ما دعا میکند.
یا مهدی
جمعه 14 تیر 1392 10:11 ق.ظ
سلام ودرود برتمام شهدا
به وبلاگم سری بزنید
یکشنبه 5 خرداد 1392 04:00 ب.ظ
سلام برزینب کبری(س)
باثواب کسی گه برای حضرت زینب گریه کرد
ومطالبی درموردبی بی به روزم
لطفاسربزنید
ممنون ازلطف بیشمارتون
چهارشنبه 1 خرداد 1392 05:41 ب.ظ
سلام....
وبلاگتون واقعازیبااست...
وبلاگ من هم عاشقانه ای برای شهیدعباس بابایی است اگه دوستداشتین سربزنین
چهارشنبه 1 خرداد 1392 05:39 ب.ظ
سلام...
وبتون واقعازیبااست...
وبلاگ من هم عاشقانه ای برای شهیدعباس بابایی اگه دوست دارین سربزنین
جمعه 27 اردیبهشت 1392 12:39 ق.ظ
امشب را در کنار ثانیه ها آمین گوی آرزوهایت میشوم...
آرزوهایم را دعا کن...
چهارشنبه 18 اردیبهشت 1392 10:55 ب.ظ
سلام
تشکر به خاطر مطالب جدید
عالی هستن
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
پیوند روزانه
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
لوگو دوستان

دل رهبر

محبان حضرت مهدی (عج)


یاعلی مدد

لاله های سرخ انقلاب

به سایت ما خوش آمدید
کلیه حقوق این وبلاگ برای ***.لاله های سرخ انقلاب.*** محفوظ است
The title of your home page You could put your verification ID in a comment Or, in its own meta tag Or, as one of your keywords < Your content is here. The verification ID will NOT be detected if you put it here. The title of your home page You could put your verification ID in a comment Or, in its own meta tag Or, as one of your keywords Your content is here. The verification ID will NOT be detected if you put it here.

لاله های سرخ انقلاب

وبلاگ-کد لوگو و بنر
Verify my ID
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو